سرنوشت دفترم- تفکر استقرايي

نام کتاب: علوم تجربي    پايه: ششم       مقطع: ابتدايي      موضوع: سرنوشت دفتر من(ص 152)


زمان پيش بيني شده: 60دقيقه   محل تدريس: کلاس درس     تعداد فراگيران: 20نفر


روش تدريس: تفکر استقرايي     نام مدرس:هدف کلي:آشنايي فراگيران با کاغذ


اهداف جزئي:


با مفهوم الگوي درست مصرف آشنا شوند.


فاجعه بزرگ جنگل زدايي را درک کنند.


با موارد جايگزين کاغذ آشنا شوند.


اهداف رفتاري:


يک کار دستي از کاغذهاي باطله بسازند.(مهارتي)


موارد استفاده کاغذ در زندگي را نام ببرند.(مهارت ذهني)


به زيبايي هاي خلقت پي برده و شکرگزار باشند.(نگرشي)


راهکارهايي براي ساخت کاغذ به جز چوب ارائه دهند.(راهبرد شناختي)


راهکارهايي را براي صرفه جويي در مصرف کاغذ بيان کنند.(راهبرد شناختي)


وسايل مورد نياز:


کاغذ هاي باطله مچاله شده-گچ


رفتار ورودي:


سلام و احوال پرسي از همه دانش آموزان-حضور و غياب از تک تک دانش آموزان و نگاه کردن به چهره آنها.


ارزشيابي ورودي:


بچه هاي عزيزم يادتون هست کلاس چهارم که بودين در مورد چوب و استفاده آن در زندگي بحث کردين.


معلم: مريم جان شما بگو آيا چوب انرژي دارد يا نه؟  مريم: بله  معلم :آفرين عزيزم


معلم: سارا جان از چوب چه استفاده هايي ميشه کرد؟


سارا: در قديم براي پختن غذا – براي گرم کردن-       معلم: آفرين درست گفتي.


ارزشيابي تشخيصي:


خوب حالا شما ميدونين کاغذ از چي درست ميشه؟


گروهبندي:


دانش آموزان را به 5 گروه 4 نفري تقسيم ميکنيم.


1-درخت زيبا.2-کاغذ.3-مداد آبي.4-دفتر.5-جنگل سبز


ايجاد انگيزه:


قبل از اينکه دانش آموزان وارد مدرسه شوند داخل کلاس ميرويم و کاغذ هاي باطله مچاله شده را در کف زمين يا روي ميزها ميريزيم. پس از ورود آنها متعجب ميشوند و معلم با ناراحتي از بچه ها ميپرسد چه کسي اين کاغذ ها را در اينجا ريخته؟


اجراي تدريس:


گام اول: تکوين مفهوم: بچه هاي عزيزم ميدونين که اين کاغذ ها خيلي ارزش دارن و زحمت زيادي براي تهيه اونها کشيده شده.


الف)فهرست کردن مطالب: حالا هر کدوم از شما فکر کنيد و بنويسيد که چه استفاده هاي ديگري از کاغذ ميکنيم.


زهرا: ما روي کاغذ مينويسيم و کتاب ميخوانيم.


پروين: ديوارهاي خانه ما از کاغذ ديواري پوشانده شده.


سارا: مادر من موقع شيريني پزي از کاغذ روغني استفاده ميکند.


فاطمه: در خيابانها براي تبليغات از کاغذ استفاده ميکنند.


مريم: پدرم رومه ميخواند و رومه روي کاغذ چاپ ميشود.


ليلا: در سبزي فروشي و ساندويچي از کاغذ استفاده ميشود


. . . .


ب)گروهبندي: معلم جملات بررسي کرده و با کمک دانش آموزان آنها را بر اساس تفاوتها و شباهت ها در دو دسته تقسيم بندي ميکنند. اين مرحله در گروه انجام ميشود.


ج)عنوان دهي: از دانش آموزان ميخواهيم عنواني براي هر دسته انتخاب کنند.


دسته اول: مصرف ضروري       دسته دوم : مصرف غير ضروري


گام دوم: تفسير مطالب


الف) تشخيص و تعيين جنبه هاي شاخص: حالا بچه هاي عزيزم چه تفاوتي بين اين دو دسته وجود دارد؟ دانش آموزان: دسته اول بايد از کاغذ استفاده بشه و جايگزين ديگري ندارد ولي دسته دوم ميتوانيم از وسايل ديگري استفاده کنيم.


ب و ج)کشف روابط و استنباط کردن: در تابلوي کلاس جدولي ميکشيم در ستون عمودي موارد استفاده کاغذ را مينويسيم و در ستون افقي نحوه استفاده درست و نا درست آنها را مينويسيم و با علامت + و- مشخص ميکنيم.

 جمله هامصرف درستمصرف نا درست
1نوشتن روي کاغذ و کتاب+_
2کاغذ ديواري خانه ها_+
3تبليغات_+
4سبزي فروشي و ساندويچي+_
5رومه+_
6کاغذ شيريني پزي_+
7تهيه کار دستي از کاغذ هاي تميز_+

گام سوم: کاربرد اصول


الف)پيش گويي نتايج: حالا با هم در گروه م کنيد و بگوييد آن دسته از مصارف کاغذ که اسراف به شمار مي آيند چه جايگزيني ميتوان براي آنها يافت؟


کاغذ ديواري خانه ها: گچ يا سراميک


تبليغات: استفاده از تابلو هاي الکترونيکي


کاغذ شيريني پزي: آلومينيوم


تهيه کار دستي از کاغذ هاي تميز: ساختن کار دستي با کاغذ هاي باطله و دور ريختني


ب)توضيح پيش گويي ها: بچه هاي عزيزم در مصرف دسته اول هم بايد صرفه جويي کنيم مثلا روز نامه به اندازه متقاضيان چاپ شود يا از دو طرف کاغذ براي نوشتن استفاده کنيم و کتابهاي الکترونيکي توليد کنيم تا درختان کمتري قطع بشه چون قطع درخت باعث از بين رفتن جنگل ها ميشود.


ج)تصديق پيشگويي ها :بچه هاي باهوش حالا چرا بايد در مصرف کاغذ صرفه جويي کنيم؟


بچه ها: تا درختان کمتري قطع بشه


معلم: آفرين حالا با اين کار ما شکر نعمتهاي خدا رو به جا آورديم و قدر اونها رو ميدانيم.


رفع نقص مرور درس: بهتره براي جلوگيري از تموم شدن جنگلها کاغذ هاي باطله رو در سطل زباله هاي جداگانه بريزيم و همچنين درخت بکاريم.


ارزشيابي پاياني:


با کمک گروه با کاغذ هاي مچاله شده که در کف کلاس ريخته شده کار دستي درست کنيد.


ارائه تکليف خلاقانه:


براي ساختن کاغذ از چه چيز هايي به جز چوب استفاده کنيم؟

مجيد کريمي دبستان شهيد داريوش بينش شهرستان فرديس استان البرز


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مرجع مقالات رسمي لوازم آرايش رازهاي داشتن يک خانواده موفق و سبز Tara Danielle آموزش نصب و تعميرات برق و الکترونيک مصالح ساختماني ظروف پلاستيک آشپزخانه Christina همه چي دوني Tyler