طرح درس علوم تجربي ششم دبستان | آشنايي با مراحل کاغذ سازي


علوم تجربي ششم دبستان


آشنايي با مراحل کاغذ سازي.

اهداف جزئي
مواد استفاده در خانه کاغذسازي را بشناسد.
با ويزگي¬هاي آهن به عنوان يکي از مواد استفاده شده در کارخانه کاعذسازي آشنا شود.
با کاربرد اهن آشنا شود.
دلايل استفاد از اهن در کارخانه کاغذ سازي را درک کند.
به صرفه¬جويي در کاغذ و مواظبت از کتاب و دفتر¬هاي خود علاقه نشان دهد.
اهداف رفتاري دانش¬آموز بتواند:
در گروه مشارکت خوبي داشته باشد.
به درستي آزمايشات را انجام دهد.
مراحل کار خود را براي معلم و دانش¬اموزان توضيح دهد.
بتواند به يک نتيجه¬گيري صحيح از امجام آزمايشات دست يابد.

روش تدريس کاوشگري- سخنراني- پرسش و پاسخ
وسايل کمک آموزشي ماژيک – کتاب -وايت برد
ايجاده انگيزه تصاويري از آهن را به ديوار بزنيد- و در ابنتداي کلاس آيه¬ي 25سوره¬ي حديد را که در مورد آهن و ويژگي¬هاي آن است را بخوانيد و بگوييد بيايد ويژگي هاي ديگر اين ماده گرانبها که قران هم در مورد ان صحبت کرده است بيشتر آشنا بشويم.
ارزشيابي تشخيصي چندمورد از ويژگي هاي آن را نام ببريد.

ارائه درس
مرحله اول برخورد با موقعيت مسئله دار: انجام آزمايش – وسايل آزمايش را از قبل آماده مي کنيم و در اختيار گروه¬ها قرار دهيم . بعد از توضيحات لازم از آنها مي خواهيم که به انجام آزمايشات بپردازند.
مرحله دوم: از دانش¬آموزان مي¬خواهيم پيرامون آزمايشات ارائه شده سوالاتي مطرح کنند که پاسخ آنها (بلي) يا (خير) و يا يک عبارت کوتاه باشد.
دانش¬آموز: آيا آهن ته نشين مي¬شود؟
معلم: نمي دانم سوال ديگري بپرسيد؟
دانش¬اموز:آيا چوب ته نشين مي¬شود؟
دانش¬آموز: آيا قاشق چوبي روي قاشق آهني خراش مي اندازد؟
و سوالات مشابه ديگر که به آزمايشات مربوط باشد.
مرحله سوم: پس از مطرح نمودن سوالات،وقت آن است که دانش¬اموزانن پاسخ هاي احتمالي را ارائه دهند(فرضيه سازي) سوالات خوب و فرضيه (پاسخ هاي احتتمالي ) را پاي تابلو مي¬نويسيم
مرحله چهارم: بايد در مورد درستي يا نادرستي فرضيه¬ها تصميم گيري کنيم.آزمون فرضيه ها اين کار به اطلاعات بيشتري نياز دارد و بايد بيشتر در گروه ها م کنند ممکن است دانش¬آموزان بخواهند آزمايشات مشابه ديگري را انجام دهند مثلا يک تکه آهن را از بالا پرتاب کنند و ببينند چه اتفاقي براي آن مي افتد .
مرحله پنجم: پس از جمع آوري اطلاعات و انجام آزمايشات فرضيه¬هاي درست مورد تاييد قرار گرفته و بايد مراحل کار خود را توضيح دهند(مشاهده،پرسش، فرضيه ،آزمون فرضيه و نتيه گيري) در پايان از دانش آموزان مي خواهيم که ديگر ويژگي هاي آهن را بيان کنند.

ارزشيابي پاياني
دانش¬آموزز بايد بتواند ويژگي ها ي اهن را بيان کنند.
بايد توضيح دهد که چرا در کارخانه ها از اهن استفاده مي شود.

خلاصه و جمع بندي
نتيجه گيري:
ابتدا از دانش¬آموزان مي خواهيم که خلاصه درس را بيان کنند. سپس معلم خودش نکات مهم را اگر دانش¬آموزان اشاره نکردند را بيان مي¬کند:چون آهن بسيار محکم است و به راحتي به صورت ورقه هاي مفتولي در مي¬آيد در کارخانه مورد استفاده قرار مي¬گيرد و همچنين نسبت به ديگر فات فراوان تر است و هزينه ي استخراج اش هم کمتر است. در کارخانه ديگ هاي خمير سازي،غلتک ها و سرند از آهن درست شده است.
بازيافت يک فعاليت مناسب براي حفظ محيط زيست براي نسل هاي آينده است و خداوند مهربان آن را به راحتي در اختيار بندگانش قرار داده است وظيفه ي ما اين است که قدر نعمات خداوند را بدانيم در صرفه جويي انها کوشا باشيم

تعيين تکليف
چه مي توان از زنگ زدن وسايل کارخانه مثل غلتکها و . جلوگيري کرد تحقيق کنيد.


 


مجيد کريمي دبستان شهيد داريوش بينش شهرستان فرديس استان البرز


 


 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Evelyn Bryce مهانيت ايمن ترافيک کالا Cheryl Dennis Brandon خبري David DDPCH best shipping company in china